Detalle

Ianamajé

 

*Ianamaje

Ianamaje, Ianamaje, Ianamaje, Ianamajee, Ianamajó (x4)

Ianaí, Ianái, (x2)

Ianaí pot’ retá. Ianaí pot’ coé, Ianaí wicha wiché 


[escritura fonética]

Descargas: